Eğitimsiz Toplum

Eğitimsiz Toplum

Eğitimli olmak, toplum içinde yaşamanın önemli bir yönüdür. Bireyin düşünme ve hareket etme biçimi üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Kişisel sağlığın da önemli bir yönüdür. Daha az eğitimli insanlar genellikle iş bulmakta zorlanırlar. Ayrıca, sağlıklarının bozulmasına daha yatkındırlar. Aslında, daha az eğitimli bireyler, yüksek eğitim düzeyine sahip olanlardan daha kısa yaşarlar.

Ücretsiz eğitim sağlayamayan ülkelerde, ebeveynler çocuklarını okula gönderme masraflarını karşılayamayabilir. Bazı aileler çocuklarını okula gitmek yerine çalıştırmayı tercih edebiliyor. Bu da eğitime olan talebin azalmasına neden olabilir. Aynı şekilde, kaynak eksikliği, okulların öğrencilerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri sağlamasını engelleyebilir. Düşük kaynaklı okullarda öğretmenler için fon eksikliği de vardır. Hükümet uygun vergileri artıramayabilir. Tüm bunlar, gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar için eğitimi önemli kılan faktörlerdir.

Eğitim

Eğitim aynı zamanda insanların düşünme ve iletişim kurma şeklini de değiştirebilir. Eğitimli bir nüfus, yönetici seçkinlere karşı hoşgörülü ve onların politikalarına meydan okumak için daha donanımlı olabilir. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet klişelerini ortadan kaldırmaya da yardımcı olabilir. Ayrıca bireylerin sağlığını iyileştirebilir ve bir ülkenin ekonomisini güçlendirebilir. Gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların özgüvenlerini artırmalarına ve ülkelerinin gelirine katkıda bulunmalarına yardımcı olabilir.

Gelişmekte olan ülkeler genellikle kadın nüfusa eğitim sağlamada zorluklarla karşılaşmaktadır. Kültürel inançlar, toplumsal cinsiyet normları ve kaynakların yetersizliği genellikle kadınların eğitim almasını engeller. Kadınların erken yaşta evlenmeleri ve kocalarının gelirlerine bağımlı hale gelmeleri de daha olasıdır. Ayrıca, eğitim eksikliği kadınların kendilerini etkileyen sorunlar hakkında konuşmalarını zorlaştırabilir.